گرانترین کیف جهان

این کیف به عنوان گرانترین کیف دنیا در گینس ثبت شده است .این طرح زیبا کار 10طراح حرفه ای با 8800 ساعت وقت می باشد .این کیف قلبی شکل از طلای سفید 18عیار تهیه شده اما درخشندگی اصلی آن بخاطر وجود سنگ های درخشانی مانند :56الماس صورتی و 105الماس زرد و 4356 الماس بی رنگ می باشد .