کیف دسته کوتاه و آرنج خم

کیف دسته کوتاه و آرنج خم
خانم‌هایی که کیف‌ دستی خودشون را با آرنج خمیده حمل می‌کنند بیشتر از دیگران به پرستیژ خود اهمیت می‌دهند. شاید انداختن کیف به این نحو برای بسیاری از خانم‌ها شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را رقم زند اما این نوع انداختن کیف، میزان احترام و ادبی که مخاطبان برای شما باید قائل باشند را تعیین می‌کند. این خانم‌ها غالبا افراد قانون‌مندی هستند که دوست دارند برای انجام هر کاری ساختار مشخصی را دنبال کنند و عموماً از نظم ذهنی بیشتری نسبت به دیگر افراد برخوردارند. این نوع از گرفتن کیف، گویای شخصیتی با دیسیپلین و منضبط، از شما خواهد بود که در همه چیز اندازه را رعایت می‌کنید.