روان شناسی کیف

شانه آویز
اگر از کیف‌های شانه آویز استفاده می‌کنید به این معنی است که شما در ضمن فعالیت‌های درون محل کارتون در طول روز، فعالیت‌های متفاوت زیادی را به صورت همزمان انجام می‌دهید و در برقراری ارتباط با افراد، بیش از دیگران از زبان بدن استفاده می‌کنید. در هنگام قدم زدن با تلفنتون صحبت می‌کنید و با دست دیگر از داخل کیفتون دفترچه یاداشت برمی‌دارید و خوراکی‌هایی که لازم دارید رو می‌ذارید توی کیف و... معمولاً خانم‌هایی که از کیف‌ شانه‌آویز استفاده می‌کنند روحیات برونگرای بیشتری دارند و زمانی که بخواهند موضوعی را توضیح دهند، فوق‌العاده پرهیجان این کار را انجام می‌دهند. این دسته از خانم‌ها از لحاظ شخصیتی غالبا" پذیرش تنبلی را نخواهند داشت و فعال و پرجنب و جوش هستند.