رنگ کیف در دنیای کارمندی

کارمندان، اغلب کیف‌های دستی رنگ تیره را به رنگ روشن ترجیح می‌دهند چرا که رنگ‌های تیره هماهنگی بیشتری با لباس دارد و ست کردن آن برای این قشر افراد راحت‌تر است و ظاهر رسمی‌تر و زیباتری از آنها را به نمایش می‌گذارد.