راه کارهایی برای تمیزی کیف های چرمی

راه کارهایی برای تمیزی کیف ها
کیف های چرمی
روی کیف را با کمی مخلوط شیر و تربانتین پاک کنید. سپس با یک دستمال تمیز آن را خشک کنید و با واکس بی رنگ، کیف را واکس بزنید و در آخر با یک برس نرم کیف را براق کنید.